Geschiedenis

De eerste vondsten van bewoning stammen uit de 6e en 7e eeuw. Enkele fundamenten in de huidige kelder dateren uit de 12e eeuw. Toen bouwde de edelman Wery de Frandeux hier zijn kasteel. Het landgoed behoorde als adellijk domein tot het graafschap van Rochefort. Tussen de 13e en de 15e eeuw waren de bisschoppen van Luik (de katholieke kerk) in Les Famennes aan de macht en gaven het Château en landerijen aan de edellieden die hen trouw waren, in bruikleen. Rond 1500 kwam het toenmalige klooster onder het beheer van de Abdij in Sint Hubert. Vanaf 1650 had het Hof van Frandeux de bevoegdheid tot lagere rechtspraak, die tot 1930 voortgang vond. In dat jaar brandde het toenmalige gebouw af (er zijn aanwijzingen dat tussen het moment van stichting tot 1930 ca. 7x een nieuw gebouw op de oude fundamenten is gebouwd).

In de periode 1930 – 1933 werd het huidige gebouw op de fundamenten uit deels de 12e eeuw gebouwd. Het was bedoeld als familiewoning van een adellijke familie. Niet duidelijk is welke familie dit was. De baronnenfamilie ‘de Crawhez de Spa’ heeft het landgoed, indertijd met 700 ha. grond, in 1933 gekocht en heeft er tot 1980 gewoond. De familie van moederszijde (de graven van Straeten) was zeer uitgebreid. In de vakanties stroomde het Château tot 30 familieleden vol. Het Château is in 1980 met 25 ha. grond en twee meren verkocht en heeft na 1980 diverse eigenaren gehad.

In 2001 werd dit kleinere landgoed door aandeelhouders van kuuroord ‘de Schouw’ uit Zeeland gekocht met de bedoeling er een dependance van dit kuuroord van te maken. Na een grondige renovatie zijn er twee jaar sapvastenkuren georganiseerd.

In 2003 is het landgoed met drie flanken van de aangrenzende vierkantsboerderij verkocht aan Velo Beheer BV.

In 2006 en 2007 zijn twee flanken van de boerderij gerenoveerd zodat nu de totale capaciteit voor groepsaccommodatie vergroot is naar 80 personen.

Terp
De terp tegenover de hoofdingang van het Château dateert van de 1e eeuw vóór of de 1e eeuw na Chr. Deze informatie kregen we in 2005 van monsieur Desnaux van monumentenzorg uit Namen tijdens zijn 1e bezoek aan de te renoveren Écurie. Er zijn in België en aan de Franse en Britse kust meer van dit soort heuveltjes. Ze zijn door mensen gemaakt, het zijn geen grafheuvels. Op de platte bovenkant staan in een cirkel 8 eikenbomen of 8 lindebomen. Men denkt dat het Keltische krachtplekken waren, omdat later vaak vlak bij zo’n terp een klooster of kasteel gebouwd werd. Zo ook te Frandeux.